Vinnande affärsplaner – marknadsledning och tillväxt

Att skriva en affärsplan är inte ett sätt att nå ett mål. Ditt mål bör vara att skriva något som fångar investerarnas intresse, tränger in på marknaden, tjänar pengar och växer ditt företag. Som sagt, det är viktigt att veta vilka nyckelelement, inklusive marknadsföringsmetoder och affärsprocesser, som är avgörande för framgång på en given marknad.

Ett av de bästa sätten att börja är att undersöka, undersöka och förhöra all information du kan hitta om dina konkurrenters affärsmetoder. Men tänk på detta. Även om det finns många konkurrenter där ute, är det inte alla som verkligen lyckas på marknaden. Vissa flyter bara i en ytlig ström av kassaflöde. Andra saktar ner, skuldsatta och på väg att sjunka. Medan vissa faktiskt kan vara jordnära, väl jordade, i det gröna och växande.

Även om det finns något att lära av varje företag, bör ditt fokus i första hand ligga på de som verkligen är framgångsrika. Studera företag som har en bevisad meritlista när det gäller att generera intäktsströmmar och inrikta sig på intäkter. Nu är den stora frågan – Hur kommer du åt ett annat företags affärsplan?

Offentlig datas tillförlitlighet

Efter att företag blivit börsnoterade måste de publicera dataanalysen för investerare och göra den tillgänglig via andra offentliga mötesplatser. Visserligen är mycket av denna information begränsad av allmänheter och felaktigheter. Att förlita sig på offentlig data kanske inte ger en verklig inblick i företagets affärsprocessmodell eller en verklig förståelse för vad som får det att fungera. Men det är en början. Det finns fyra ytterligare metoder för att lära sig de interna processerna i ett framgångsrikt företag:

1. Arbeta för dem

2. Arbeta med dem

3. Känner någon som gör något av ovanstående

4. Skaffa din första affärsplan, såväl som eventuella ändringar.

Tillgång till planen

Även om det senare verkar vara det enklaste tillvägagångssättet av de fyra, finns det fortfarande frågan om hur man får tillgång till planen. Företag dokumenterar, granskar och delar sina affärsplaner med anställda, media och pressmeddelanden. Delar av planen visas i försäljningsexemplar och personalmaterial. Som sagt, uppgifterna blir lätt tillgängliga för alla som vet hur man kommer åt dem. Det finns affärsplansfiler som tar tid att samla in affärsplansdata från företag som har släppt data över tid. Målet är att ta fram en komplett affärsplan som är en spegelbild av företagets framgång, avslöjar beprövade metoder som har hjälpt företaget att penetrera marknaden, sluta affärer och växa.

Lär dig strategiska tillväxttekniker från konkurrenter

Värdet av att studera en förskriven och genomförd affärsplan som vinner affärer är enkel. Du kliver in i skorna för framgångsrika affärsmän och konkurrenter som känner till marknadsföringsstrategierna som gör att ett företag växer. Du lär dig din affärsstrategi, teknik och process från grunden.

När du har planen i hand, läs uppdragsbeskrivningen och målen. Bekanta dig med företagets positionering. Lär dig hur konkurrenten skapar strategier för att penetrera marknaden. Tänk på den etablerade affärsprocessen, inklusive de olika avdelningarna, personalens demografi, metoder för dokumentation och kommunikationsförfarande, informationskaskaden mellan avdelningarna och upprätthållande av kvalitetsmedarbetarrelationer. Ta dig tid att granska teammedlemmarnas bakgrund, utbildning, erfarenhet och andra meriter. Ta reda på vad som motiverar detta team och varför teamets insatser fungerar.

Att se marknaden med ett örnöga

Med dina konkurrenters affärsplaner får du en örns syn på marknaden och en tydlig plan för att penetrera och fånga olika segment och nischer. Med en inblick i affärsprocessen kan du undersöka omfattningen och dimensionerna av en fungerande affärsmodell för att utforma ditt eget projekt. Att designa sin egen affärsmodell blir mindre abstrakt, mindre komplext och mycket mer omfattande. Att förstå affärsprocessens inre funktioner gör den mycket mer hanterbar.

Så, innan du skriver en affärsplan för att hjälpa dig marknadsföra, hantera och växa ditt företag, ta dig tid att komma åt dina mest framgångsrika konkurrenters vinnande affärsplan och lära dig nyckelelementen som ledde till deras framgång. . Med tiden kommer du själv att ha en plan som lockar investerarnas intresse, tränger in på marknaden, tjänar pengar och växer ditt företag.

Leave a Comment