Vikten av ett datoriserat företagsledningssystem

Enligt en nyligen genomförd branschundersökning använder nästan 50 % av återförsäljarna av utomhuskraftutrustning inte ett datoriserat företagsledningssystem (BMS). Därmed inte sagt att dessa företag inte har någon form av datorsystem, som många har för Internetåtkomst, reservdelsforskning eller e-post. Undersökningen visade också att de mest framgångsrika återförsäljarna (i dollar och storlek) hade ett “branschspecifikt” BMS installerat i sina återförsäljare.

Så betyder det att du måste ha ett branschspecifikt BMS för att lyckas inom industrin för utomhuskraftutrustning? Absolut inte, men det verkar tyda på att ett BMS kan påverka din framgång.

Om du är en av de 50 procent av återförsäljarna som inte har ett BMS, här är några anledningar till varför du bör överväga att lägga till en till ditt företag och några implementeringsproblem som du bör vara medveten om.

Huvudsyftet med ett BMS är att förbättra produktiviteten på alla nivåer i en organisation. Varje avdelning inom din återförsäljare kommer att få kapacitet från datorteknik som gör att de kan fungera mer effektivt och effektivt. Ett BMS kommer att effektivisera affärsverksamhet, anställdas arbetsflöde och verktygsprocesser. I slutändan kommer detta att ge bättre ledningskontroll och positivt påverka bolagets resultat.

BMS hjälper ledning och anställda att kommunicera och samarbeta lättare. Användare av dessa system upplever att de har mycket lättare tillgång till den information de behöver för att utföra arbetsrelaterade uppgifter. Även tekniker som e-post, snabbmeddelanden och sociala nätverk har förbättrat kommunikationsprocessen för att ge snabb kommunikation mellan återförsäljare, kunder och leverantörer. Denna affärskommunikationsteknik gör det möjligt för ledning och anställda att utveckla en närmare relation med kunder, vilket resulterar i bättre försäljning.

Ett BMS underlättar realtidsspårning av affärstransaktioner. Detta effektiviserar processen för normalt arbetsintensiva transaktioner som fakturering, inköp och lagerkontroll. I princip kommer all affärsverksamhet att se enorma förbättringar i tidsåtgång och en dramatisk minskning av antalet fel. Ledningen kan bättre kontrollera verksamheten, förbättra de anställdas produktivitet och definiera företagets framtida strategier.

Finns det några nackdelar med att lägga till ett BMS till ditt företag? I verkligheten är det väldigt få med tanke på de vinster du kommer att uppnå. Det finns några fallgropar som en skicklig företagare eller chef bör vara medveten om. Annars kan det vara väldigt, väldigt dyrt att implementera ett BMS.

Inköpspriset för en BMS har sjunkit avsevärt under de senaste två decennierna, men du bör vara medveten om att det initiala BMS-priset bara är en del av de totala pengar som ett företag kommer att investera i att datorisera sin verksamhet. Det är absolut nödvändigt att företagsägaren och ledningen förutser dessa kostnader och planerar därefter.

Att installera ett BMS ställer stora krav på ett företags förmåga att hantera sina medarbetare. Det testar chefers och medarbetares förmåga att utbilda och acceptera utbildning. Ett företag bör förvänta sig att investera avsevärd tid och pengar på att utbilda varje person som kommer att vara involverad i verksamheten. Utan korrekt hanterad utbildning kan BMS-drift orsaka arbetsavbrott och kan bli ganska skadligt för produktivitet och lönsamhet.

Som en sista anmärkning kommer användningen av ett BMS att bli en avgörande faktor i din affärsverksamhet, arbetsplatspraxis och övergripande affärsstrategier. Efter att ha automatiserat din återförsäljares affärsprocesser kommer ditt företag att få ytterligare rapportering, ledningsverktyg och operativa procedurer som hjälper dig att uppnå dina affärsmål. Vikten av ett BMS kan inte överskattas och det är nu väl erkänt som en affärsnödvändighet.

Leave a Comment