Vad du behöver veta om affärsetik

Även om affärsbeslut fattas av individer eller grupper av människor, påverkas de kraftigt av företagets kultur.

Fördelar med affärsetik

Det är viktigt för alla företag att ha etik. Förmånerna inkluderar:

locka kunder: När kunderna vet att ditt företag är pålitligt köper de fler produkter och tjänster av dig. Detta kommer att öka din försäljning och därmed din vinst.

behålla anställda: Vi kan alla vara överens om att anställda driver verksamheten. Om ditt företag är känt för sitt utmärkta rykte, kommer anställda att vilja stanna kvar på företaget. Detta ökar inte bara arbetsomsättningen utan ökar också företagets produktivitet.

anställdas attraktion: Ingen vill förknippas med ett dåligt företag. När du har ett utmärkt rykte lockar du högkvalitativa medarbetare till ditt företag. I de flesta fall får du ansökningar även när det inte finns några lediga platser. Ett gott rykte hjälper dig inte bara att skaffa duktiga och drivna medarbetare, det minskar också dina rekryteringskostnader.

locka investerare: Du lockar inte bara kunder och anställda när du driver ditt företag etiskt, du lockar också investerare. Detta gör att ditt företag har tillräckligt med pengar och aktiekursen förblir hög.

Måste ha affärsetik

För att ditt företag ska anses vara etiskt måste dina anställda och affärsetik ha en uppsättning etik. De inkluderar:

Ärlighet: Alla dina anställda måste vara ärliga och sanningsenliga i alla sina affärer. De får inte vilseleda eller medvetet vilseleda kunder genom selektiva utelämnanden, överdrifter, partiella sanningar eller på något annat sätt.

pålitlighet: Kunder och investerare måste lita på ditt företag. Om kunder beställer en produkt måste de få den till avtalad tid. Vid problem måste du returnera pengarna eller byta ut produkten utan krångel. När det gäller kontrakt får företaget inte tolka dem på ett alltför tekniskt eller legalistiskt sätt.

Integritet: Detta är viktigt eftersom det avgör företagets rykte. I affärsvärlden betyder integritet bara att göra det som är rätt, även när det finns en möjlighet att göra annat. Företagsledare måste vara principfasta, hedervärda och principfasta. De får inte vara hycklande eller skrupelfria.

omtanke för andra: Ditt företag bör bestå av omtänksamma, vänliga, medkännande och välvilliga medarbetare. Det är vanligt att kunder och investerare framför klagomål. Medarbetarna måste vara oroliga och ta hand om dina behov på kortast möjliga tid.

laglydiga: Lagar är avsedda att ge ordning både i privatlivet och i näringslivet. Vissa regler styr alla företag och det är upp till dig att se till att du följer dem. Följ dem, även om de är så små som hur man gör sig av med sopor. Om du arbetar inom hälso- och säkerhetsbranschen finns det många lagar du måste följa. Följ dem flitigt.

Slutsats

Det här är vad du behöver veta om affärsetik. Som företagare är det din skyldighet att ingjuta värderingar hos dina anställda. Det bästa sättet att göra detta är att träna dem.

Leave a Comment