Topp 10 principer för positiv affärsetik

I morse läste jag om ett företag som använder nätauktioner för att lura kunder. Förra veckan rådfrågade jag ett klagomål om etik där en affärscoach förrådde en klients konfidentialitet. Och nyligen dömdes en kvinnlig läkare för insiderhandel baserat på patientinformation, ett brott mot både affärsetik och hennes yrkesetik.

Affärsetik är nyckeln till vinst. Om kunder och kunder inte litar på dig och din affärsetik kommer de inte att göra affärer med dig. Skulle du köpa från ett företag du inte litar på? Självklart!

Affärsetik har blivit ett hett ämne. Det finns ofta etiska konflikter mellan att tjäna pengar och att göra det som är rätt. Det kan finnas dilemman om att göra det som är bäst för din arbetsgivare, vad som är bäst för din egen karriär och vad som är bäst för kunden. Affärsetik handlar om att förhandla om dessa minfält. Här är mina 10 bästa principer för positiv affärsetik:

1. Affärsetik bygger på personlig etik. Det finns ingen verklig åtskillnad mellan att göra det som är rätt i affärer och att spela rättvist, att säga sanningen och att vara etisk i ditt personliga liv.

2. Affärsetik bygger på rättvisa. Skulle en ointresserad observatör hålla med om att båda sidor behandlas rättvist? Förhandlar båda sidor i god tro? Sker varje transaktion på “level playing field”? Om så är fallet uppfylls de grundläggande principerna för etik.

3. Affärsetik kräver integritet. Integritet avser fullständighet, tillförlitlighet och konsekvens. Etiska företag behandlar människor med respekt, ärlighet och integritet. De backar upp sina löften och håller sina åtaganden.

4. Affärsetik kräver att man berättar sanningen. Förbi är de dagar då ett företag kunde sälja en defekt produkt och gömma sig bakom “köparen se upp”-försvaret. Du får sälja begränsade, defekta eller föråldrade produkter eller tjänster, men inte som nya, förstklassiga varor. Sanningen i reklam är inte bara lagen, affärsetiken kräver det.

5. Affärsetik kräver pålitlighet. Om ditt företag är nytt, instabilt, på väg att säljas eller går i konkurs, kräver etiken att du låter kunder och kunder veta detta. Etiska företag kan lita på att de är tillgängliga för att lösa problem, svara på frågor och ge support.

6. Affärsetik kräver en affärsplan. Ett företags etik bygger på dess bild av sig själv och dess vision av framtiden och dess roll i samhället. Affärsetik sker inte i ett vakuum. Ju tydligare företagets plan för tillväxt, stabilitet, vinst och service är, desto starkare är dess engagemang för etiska affärsmetoder.

7. Affärsetik gäller internt och externt. Etiska företag behandlar kunder och anställda med respekt och rättvisa. Etik handlar om respekt i konferensrummet, att handla i god tro, att hålla löften och att fullgöra skyldigheter gentemot anställda, arbetsgivare, leverantörer och kunder. Omfattningen är universell.

8. Affärsetik kräver vinst. Etiska företag är välskötta, välskötta, har effektiva interna kontroller och tydliga förväntningar på tillväxt. Etik handlar om hur vi lever i nuet för att förbereda oss för framtiden, och ett företag utan vinster (eller en plan för att skapa dem) uppfyller inte sina etiska skyldigheter att förbereda sig för företagets och dess anställdas framtida välbefinnande. och kunder.

9. Affärsetik bygger på värderingar. Lagen och professionella organisationer måste ta fram skrivna standarder som är kompromisslösa och universella. Även om de kan prata om “etik”, är dessa dokument generellt föreskrivande och hänvisar till minimistandarder. Etik handlar om värderingar, ideal och strävanden. Etiska företag kanske inte alltid lever upp till sina ideal, men de är tydliga med sin avsikt.

10. Affärsetik kommer från chefen. Ledarskap sätter tonen, inom alla delar av ett företag. Etik är antingen grundläggande för ett företags funktion, eller så är den inte det. Chefer och chefer leder vägen eller kommunicerar att genvägar, misstag och respektlöshet är acceptabla. Linjeteamet kommer alltid att stiga eller sjunka till den prestationsnivå de ser modellerad över dem. Affärsetik börjar på toppen.

Etik har att göra med kvaliteten på våra liv, kvaliteten på vår tjänst och, i slutändan, slutresultatet. En missnöjd kund klagar till i snitt 16 personer. Att behandla anställda, kunder, leverantörer och allmänheten etiskt, rättvist och öppet är inte bara det rätta, utan i det långa loppet är det enda sättet att stanna kvar i verksamheten.

Leave a Comment