Projektledarens roll och roll i en organisation

När en företagsorganisation söks för att hitta en projektledare kan de första resultaten vara fruktlösa eftersom ingen med den titeln kan hittas. Projektledarens identitet döljs ofta bakom någon annan organisatorisk roll. Detta gäller särskilt för specialiserade interna projekt där till exempel en person med titeln “facility manager” kan fungera som projektledare under en större boendeomorganisation. Ett annat exempel är när en “överingenjör” i personlig stil får i uppdrag att leda ett dyrt projekt för design och utveckling av nya produkter.

Även där projektledning är ackrediterad med vikten av ett heltidsåtagande, kan situationen göras mindre tydlig av de olika titlar som används för att beskriva arbete. Kontraktsledare, schema- och estimeringsansvarig, projektkoordinator, projektkoordineringsingenjör, programingenjör, projektledare och projektledare är bara några av de titlar som används. Trenden de senaste åren har varit uppmuntrande och projektledning är nu allmänt erkänd som ett yrke som förtjänar status och rimliga belöningar med sina egna professionella föreningar (The Association for Project Management i Storbritannien) och med mycket mindre förvirring om avgiften.

Nivåerna av ansvar och befogenheter som ges till projektledare varierar avsevärt från en organisation till en annan. I vissa fall fungerar de helt enkelt som planerare och samordnare. I andra företag kommer projektledaren att ha full auktoritet över alla som är ansvariga för att uppnå projektets mål.

En projektledares karriär kan ha börjat som informationstekniker, som specialist inom någon av verksamhetsforskningsdisciplinerna, kontraktsledare eller kvalificerad ingenjör. En av de vanligaste vägarna till projektledning går via den tekniska designavdelningen. Ofta har ingenjören som ansvarar för ett givet designprojekt ett visst mått av övergripande ansvar för att se hela projektet till slut. När detta händer har ingenjören en dubbel organisatorisk ställning, som utövar direkta auktoriteter och tillsyn över ingenjörsdesignteamet, som endast agerar i en funktionell roll när han försöker påverka alla andra avdelningar som är involverade i projektet.

Projektledningsfunktionen i ett litet företag kan utföras helt på deltid av någon av de befintliga avdelningscheferna eller av någon annan person, som i fallet med den nyss beskrivna ingenjören. Andra företag kan tvingas inse behovet av en projektledare på heltid, med den sittande ansvarig för ett enskilt projekt eller för flera projekt som pågår samtidigt.

Frågan “Hur senior är en projektledare?” och “Till vem ska projektledaren rapportera?” nu uppstå. Mycket av projektledarens tid kommer att ägnas åt att samordna – styra och integrera aktiviteterna på vissa avdelningar och förlita sig på andra för information eller stödtjänster. Den önskvärda organisatoriska statusen för projektledaren tycks således indikeras på en nivå som åtminstone motsvarar den för företagets avdelningschefer.

Leave a Comment