Nackdelarna med ett 50/50-equity affärspartnerskap

Den här artikeln kunde ha fått titeln “För- och nackdelarna med ett 50/50 Equity Partnership”, men nackdelarna överväger vida fördelarna. När partnerskap bildas tas uppenbara problem upp. Hur kompletterar varje partners kompetens och erfarenhet varandra? Hur mycket kommer varje partner att bidra med för att få verksamheten att fungera? Hur länge kommer de att växa verksamheten tills de har roligt att sälja det? Och det? … knappast.

När verksamheten väl går framåt förändras utan tvekan ekonomiska och branschvariabler, vilket påverkar verksamheten. Varje partners uppfattning om vilken riktning verksamheten bör ta förändras också. Det finns ständiga beslut om mixen av produkt- och tjänsteerbjudanden… beslutet att gå in i en annan bransch eller lämna en. Ska fokus ligga på en affärsmodell med högre volym, lägre vinstmarginal eller vice versa? Vad sägs om en övergång till en mer kapitalintensiv modell. Om verksamheten blir framgångsrik infiltrerar ofta potentiella investerare, antingen en ängelinvesterare eller en riskkapitalist. Båda parter måste komma överens om investeringsförslaget.

Vad händer om en av partnerna skaffar en tillgång för verksamheten, vare sig det är mark, en byggnad, ett litet datacenter, tusen servrar eller, för att komplicera saken ytterligare, bidra med någon form av intellektuell tillgång? När företaget kommer att säljas, vad är värdet på den tillgång som partnern bidragit med? Vem ska värdera det? Detta kan bli ett oöverstigligt hinder. De flesta köpare vet att de inte värderar någon bit i närheten av vad den är värd ensam.

Vid tidpunkten för försäljningen av företaget har den ekonomiska situationen för varje delägare utan tvekan förändrats sedan företaget grundades. Ersättningen för företaget kan vara alla kontanter, alla aktier eller en kombination av kontanter och aktier. Skattekonsekvenserna av vart och ett av de tre scenarierna är olika för varje partner. Jag har sett avyttringsprocessen av ett företag gå upp i rök många gånger eftersom partnerna inte höll med om det föreslagna avtalet. De ägnade år åt att expandera verksamheten och var sedan helt oense om när de skulle sälja, vem de skulle sälja det till och/eller hur mycket de skulle sälja det för.

Verksamheten handlar om avkastning på eget kapital, inte “alla för en och en för alla”. Mitt förslag… ett fartyg, en kapten.

Leave a Comment