Melaleucas CDM Framework – En MLM i förklädd?

Melaleuca är inte särskilt förtjust i MLM och har offentligt uttryckt sina negativa åsikter om affärsmodellen. Företaget driver en direkt-till-konsumentmarknadsföring (CDM)-struktur, som är utformad för att vara mest fördelaktig för kunder och chefer. Formatet är dock anmärkningsvärt likt MLMs – du tjänar provision genom att bygga en downline och tjäna provision på både ditt konto och dina downline-hänvisningar. Vad är så annorlunda med Melaleucas CDM-modell?

Tja, inte mycket. Men precis som det finns subtila skillnader mellan Burger King och McDonalds, är CDM och MLM inte exakt samma sak. En viktig skillnad är i lönestrukturen. Med MLM-företag tjänar du en sjunkande provision på din downlineförsäljning. Till exempel tjänar du 7 % på den första nivån, 4 % på den andra, 2 % på den tredje… Låga provisionssatser innebär ofta att det snabbaste och mest effektiva sättet att få en bra inkomstnivå är att utöka din downline i högt tempo. Med CDM tjänar du en konstant nivå av provision på varje generation av din downline; 7% på den första nivån, 7% på den andra, 7% på den tredje… Detta tar bort pressen från rekryteringen, vilket innebär att du kan tjäna en anständig provision med bara 2 eller 3 i din downline.

Det flyttar också tyngdpunkten till att introducera produkter till kunder snarare än att försöka pusha startpaket. Ersättning utgår endast baserat på den hänvisade kundens kontosumma – du får ingen provision eller bonus baserat på att rekrytera/registrera kunder. Melaleuca begränsar downlines till sju nivåer, vilket begränsar hur stort du kan utöka ditt team. Eftersom du bara kan växa ditt team så mycket, är sättet du kan få stora intäkter på lite annorlunda. Om du introducerar fler produkter till din downline och försöker få dem att öka sina månatliga beställningar med Melaleuca får du en högre ersättningsbetalning. Fokus på produkter istället för att rekrytera är en viktig skillnad mellan CDM och MLM.

Så är Melaleucas CDM-ramverk en MLM i förklädnad? Ganska. Melaleuca har precis satt sin egen snurr på MLM-modellen. För att lära dig mer om Melaleucas CDM-ramverk, besök ExplosiveMLM.com

Leave a Comment