Konsekvenser av försummelse på lån med fasta pengar

Pengarlån är ett vanligt sätt att finansiera ett fastighetsprojekt. I många fall kan dessa lån användas för att köpa fastigheter som banker inte kommer att finansiera på grund av deras mer riskfyllda natur. Men om du fallerar på något av dessa lån får det konsekvenser. Den här artikeln diskuterar återverkningarna av att försumma ett kontantlån och hur de skiljer sig från andra typer av finansieringsalternativ.

Du kan förlora din egendom

Om du inte kan göra dina betalningar på ett kontantlån har långivaren rätt att ta den egendom som står som säkerhet för lånet i besittning. Det betyder att du kan förlora ditt hem eller företag om du inte kommer på pengar för att betala av din skuld.

Du kommer sannolikt att ställas inför rättsliga åtgärder.

Långivare med hårda pengar är vanligtvis mer aggressiva än traditionella banker när det gäller att samla in lån. Om du inte betalar ditt lån, kommer långivaren sannolikt att vidta rättsliga åtgärder för att få tillbaka dina förluster. Detta kan leda till löneutmätning, beslag av tillgångar och till och med konkurs.

Din kredit kommer att lida

Ett kontantlån är ett kortfristigt lån med hög ränta. Detta innebär att om du inte kan göra dina betalningar, kommer du att sluta med hög ränta skuld som kommer att skada din kreditpoäng. Detta kan påverka din möjlighet att få framtida lån och till och med hindra dig från att hyra lägenhet eller köpa bil.

Du kommer att missa en viktig investeringsmöjlighet

Lånefinansiering med hårda pengar är dyrt. Om du inte kan betala din skuld är det ett betydande slöseri med potentiell inkomst som kunde ha använts för att växa ditt företag eller finansiera framtida investeringar.

Du kan förlora ditt eget kapital

När du tar ett kontantlån behöver du oftast ställa någon form av garanti. Om du inte kan göra dina betalningar har borgenären rätt att sälja den säkerheten för att täcka sina förluster. Detta kan innebära att du förlorar hela eller delar av det egna kapitalet du har byggt upp i din fastighet.

Du kommer att hamna i en stressig situation.

Om du inte betalar ditt kontantlån kommer det sannolikt att bli väldigt stressigt. Du kan ställas inför rättsliga åtgärder som kommer att kräva att du anlitar en advokat och kan leda till konkurs eller utmätningsförfarande mot din egendom.

Det är därför det är så viktigt för låntagare att göra sina betalningar i tid; om de inte kan göra detta kommer det att få betydande konsekvenser på vägen.

Du kan behöva hårda kontantlån igen i framtiden

Konsekvenserna av att inte göra snabba betalningar med en långivare med hårda pengar kan hindra dig från att få lån i framtiden. Det betyder att även om du lyckas spara tillräckligt med kapital till ett annat projekt kan det bli extremt svårt att låna pengar utan en bra kredithistorik och höga inkomstnivåer.

Du kan förstöra din affärsrelation med långivaren

Om du har en bra relation med din kontantlångivare kan det vara möjligt att utarbeta en återbetalningsplan som gör att du kan undvika några eller alla av ovanstående konsekvenser. Men om du inte betalar av din skuld enligt överenskommelse kan du förstöra den relationen och göra det svårt för dig att låna pengar av dem i framtiden.

Som du kan se, finns det flera konsekvenser för låneförfall, att betala i tid hjälper dig att undvika alla dessa olyckliga resultat och rädda ditt företag.

Leave a Comment