Hur kryptovalutor gör skilsmässaprocessen mer komplex

Om du inte personligen investerar i kryptovaluta är chansen stor att du vid det här laget har vänner, familj eller kollegor som gör det. Kryptovalutor har gått från att vara en nischmarknad till att bli nästan helt mainstream, och de har gjort det på mycket kort tid. Nu när de är så allestädes närvarande finns det en ny fråga att ta itu med, och det är frågan om hur kryptovalutor hanteras i skilsmässaförfaranden.

Att fastställa och fördela ekonomiska tillgångar, samt fastställande av barnbidrag, är centrala frågor att lösa under de flesta äktenskapsskillnadsförfaranden. Det finns många verktyg till en advokats förfogande för att avslöja finansiella tillgångar, men när du kombinerar Bitcoin och skilsmässa står du kvar med något helt nytt.

Att hantera Bitcoin och skilsmässa är annorlunda än att hantera andra finansiella tillgångar av flera viktiga skäl. Den ena är den rena volatiliteten i dess värde. Bitcoin och andra kryptovalutor är kända för att uppleva helt vilda svängningar, både upp och ner, i värde. Därför måste värdet fortsätta att spåras och uppdateras i realtid eller ställas in vid en viss tidpunkt, när det kan sluta vara värt något helt annat i framtiden. I vilket fall som helst är det en mindre idealisk omständighet för att fastställa och fördela tillgångar eller fixa barnbidrag.

En annan viktig fråga att förstå mellan kryptovaluta och skilsmässa är att dessa marknader och deras transaktioner är utformade för att vara anonyma och säkra. Att titta på en individs tillgångar, konton eller transaktioner är inte detsamma som att titta på ett bankkonto, ett pensionskonto eller en aktieportfölj. Att spåra en individs kryptokonton kommer i bästa fall att vara svårt, och om domstolarna har lagt någon stämningsbefogenhet bakom detta är fortfarande oklart i nuläget.

Det är uppenbart att detta bara är början på problemet med Bitcoin och skilsmässa, eftersom alla kryptovalutor fortfarande är hausse. När fler människor börjar eller fortsätter att använda dem, och de blir vanligare och mer accepterade, kommer hur de behandlas som ekonomiska tillgångar under skilsmässaprocessen att fortsätta att vara i blickfånget. Det är det faktum att de kom så snabbt till att börja med som har lämnat många människor i dag otrygga om hur de ska behandla dem i sådana här frågor. Tänk på att Bitcoin lanserades för mindre än ett decennium sedan.

Som alltid, se till att konsultera en erfaren fackman i ditt närområde. Även om det fortfarande finns en hel del osäkerhet om hur Bitcoin och skilsmässa kommer att hanteras och vilka typer av beslut som kan vänta oss i framtiden, kommer en erfaren skilsmässaadvokat att kunna guida dig genom processen och erbjuda insikt i områdena för ekonomisk upptäckt och alla aspekter av ett pågående ärende.

Leave a Comment