Hur återvinning och återanvändning av byggmaterial sparar pengar och skyddar miljön

Hållbart byggande är utan tvekan byggbranschens framtid. När trycket ökar för miljövänliga byggmetoder upptäcker företag att “att bli grön” i slutändan sparar pengar. Återvinning och återanvändning av byggmaterial är ett smart beslut för alla byggare, oavsett om de är intresserade av grönt byggande eller inte. Här är några steg du kan vidta för att öka effektiviteten och minska avfallet från byggverksamheten.

Att öka mängden återvunnet material är en enkel utgångspunkt. Undersök lokala materialåtervinningsanläggningar för rabattprogram. I takt med att deponiavgifterna stiger söker fler och fler entreprenörer efter sätt att öka återvinningen. För att förhindra att användbart byggavfall täpper igen soptippar erbjuder många materialåtervinningsanläggningar ekonomiska incitament för byggare att återvinna. Dessa program erbjuder rabatter per ton skräp som byggare tar in.

Att återanvända material är också ett bra sätt att minska avfallet på arbetsplatsen. Många verktyg, skrot av trä/metall och plastprodukter kan återanvändas under byggprocessen för att minska kostnaderna. Ett annat alternativ är att donera använt material. Att donera material till ideella organisationer som Rebuilding Together och Habitat for Humanity ger entreprenörer möjlighet att göra anspråk på skatteavdrag. Entreprenörer kan må bra av att donera till organisationer som förbättrar sina samhällen samtidigt som de sparar pengar.

Även om många byggare upplever att miljöbestämmelser för vatten- och energianvändning är en obekväm börda, kan de med fördel användas. Att betona grönt byggande och politik för att minska avfall är bra för PR och, om det genomförs effektivt, kan det minska ett företags resultat. LEED-byggnader blir mer och mer populära i takt med att energipriserna stiger. Även om energieffektivitet kostar mer i förväg, sparar det hem- och företagsägare en betydande summa pengar i det långa loppet. Grönt byggande blir allt viktigare för konsumenterna; företag som använder hållbara byggmetoder nu kommer att ha en fördel på den framtida bostads-/företagsmarknaden framför de som inte gör det.

Att vidta försiktighetsåtgärder för att minimera avfall är ett av de enklaste sätten att bli grön. Genom att skydda nyinstallerade ytskikt i bostäder eller kommersiella platser sparar du pengar på potentiella ersättningsmaterial och minskar avfallet. Företag som Builders Site Protection ger gärna byggföretag rekommendationer för återvunnet eller återanvändbart ytskyddsmaterial.

Det här är bara några steg som byggare kan ta för att öka hållbarheten och minska avfallet. Återvinning och återanvändning av material hjälper inte bara miljön, det har också potential att spara pengar för entreprenörer.

Leave a Comment