Exempel på affärsplan

Om du letar efter en partner, finansiering, vinkelinvesterare eller riskkapital kommer du att bli tillfrågad om en affärsplan. Även om du inte behöver kapital för att bilda ditt nya affärsföretag, kommer du ändå att vara glad att du utarbetat en affärsplan som hjälper dig att bevisa för dig själv att du har rätt saker och att verksamheten är ekonomiskt lönsam. Det första steget mot att skapa ditt nya företag är att göra en personlig affärsplan. Använd den här skissen som en mall för att säkerställa att du inte glömmer något viktigt. Det här är ett affärsplansformat och en disposition som jag kom fram till efter att ha läst över tio affärsplansböcker och tagit det bästa av var och en och lagt dem i en disposition. Jag ger bort detta gratis och jag önskar dig mycket framgång i ditt nya företag. Det är den stora entreprenörsandan och entreprenören som bygger denna fantastiska nation, jag är glad att se att du är en av oss

AFFÄRS PLAN

I. SAMMANFATTNING

A. Affärsform

B. Inledning

C. Teknikens tillstånd

II. MÅL

A. Mål

1. Marknadsandel

2. Försäljning

3. Kundtjänst

B. Syfteförklaring

III. FÖRETAGSANALYS OCH BRANSCHANALYS

en plats

B. Bakgrund

1. Prestationer

2. Historia

3. Styrkor

C. Platser

1. Trender

2. Affärsklimat

D. Position för tillväxt

1. Future of Industry

4. MARKNADSFÖRINGSANALYS

A. Marknadsföringsstrategi

1. Kundmarknader

De. typer

2. Offentliga marknader

w. byråer

d. Divisioner

3. Ideella marknader

f. Organisationer

2. Risköverväganden

De. Politik – Specialintresse – Regering

B. Tävling – Profiler

3. Inventering

De. Produkter

B. Tillbehör

w. handla

4. Utrustning

De. Disposition

B. Typ

5. Försäljning

De. taktik

B. Priser

w. Kampanjer – Reklam

6. Media

De. Insamling

B. Tidning

w. Radio

B. Demografi

1. Omfattning

2. Segmentera

3. Undersökningar – Etc.

4. Marknader att utforska

5. Typer av kunder

C. Distribution

1. Kundtjänst

2. Leverans

3. Nummer 1-800

4. Flygblad

V. LEDNING

A. Implementering

B. Kontroller

C. Utbildning

D. Arbete

E. Oberoende entreprenörer

FICK SYN PÅ. OPERATIONER

A. Timmar

1. Drift

2. Leverans

3. Specialitet

B. Underhåll

1. Fordon

2. Utrustning

VII. JURIDISKA STRATEGIER

A. Licenser

B. Bestämmelser

C. försäkring

VIII. FINANSIELLA STRATEGIER

A. Skatter

B. Kapitalkrav

1. Finansiering

2. Nödvändiga investeringar

3. ROI

4. Breakeven Point

5. Rörelsekapital

C. Förmåner

1. Säkerhet

2. Hälsoskydd

D. Projektioner

1. Skäl

De. Snabb anledning

B. skulder till tillgångar

w. Tillgångsomsättning

d. Pengaflöde

E. Kostnader

1. Hyresbetalning

2. Royalties

3. Utskrift

4. Försäkring

5. Verktyg

6. Telefon

7. Arbete

8. Bankavgifter

IX. STRATEGISK PLANERINGSANALYS

A. Långsiktiga mål

B. Manager plugins

C. Förnyelse av franchiselicens

X. BILAGA

A. Konkurrentbroschyrer

B. Förstudier

C. Bild eller rendering av webbplatsen

Leave a Comment