ESL-lärarhandledning för att lära ut affärsengelska kommunikationsfärdigheter för studenter

Engelska är dagens globala affärsspråk. Många skolor, högskolor och universitet erbjuder engelska språkundervisning till studenter och affärsmän. Med den växande efterfrågan på engelska är många ESL-lärare också utbildade för att möta den globala efterfrågan på ESL-utbildningsbehov.

Till exempel i många asiatiska och afrikanska länder lärs engelska ut som andra eller tredje språk. Det finns också många varianter av engelska på grund av modersmålsinfluenser i länder som Singapore, Malaysia, Nya Zeeland, Indien, Brunei, Australien och Kanada. Som ESL-lärare kommer du att upptäcka att denna ESL Teaching Guide ger en snabb checklista med tips som hjälper dig att göra dina ESL-lektioner roliga och enkla för internationella studenter.

1) Förstå dina ESL-studenter:

I grund och botten kommer du att ha två typer av elever – skolelever och företagskunder. Elever på ESL-skolan är de som inte har engelska som modersmål. De behöver hjälp med grundläggande engelsk grammatik samt avancerad engelska konversation för det dagliga livet. Företagskunder är de chefer och anställda som behöver förbättra sin engelska i en ESL-klass för effektiv global affärskommunikation. Genom att förstå dina ESL-studenter kommer du att kunna utforma undervisningsstrategier som möter deras specifika behov.

2) Bryt isen:

Att bryta tystnaden under de första 10 minuterna av varje ESL-lektion är avgörande för framgång. De flesta ESL-studenter är för blyga för att tala och skriva någonting på engelska. Med en positiv och stödjande lärmiljö kommer du att kunna uppmuntra dem att försöka prata och skriva på engelska varje dag. För att bryta isen måste du göra de första 10 minuterna till den roligaste och mest avkopplande tiden för dina elever att öppna upp och tala engelska fritt genom minispel och övningar. Uppfinn roliga spel så att de kan presentera sig själva, berätta roliga historier eller förklara något på engelska.

3) Skapa interaktiva aktiviteter:

Att lära sig engelska borde inte vara tråkigt. Gör dina klasser roliga och interaktiva för alla dina ESL-studenter. Så de kommer att vara intresserade av att lära sig och kommer att vara engagerade under lektionerna. Organisera lärandeaktiviteter som håller dina ESL-elever engagerade och låter dem lära av varandra. Be om deras åsikter och förslag om nya ämnen. Diskutera de problem och utmaningar de möter när de talar och skriver på engelska. Integrera säsongsbetonade evenemang (t.ex. nyår, tacksägelse och jul) som en del av din undervisningsplan.

4) Fokusera på kommunikationsförmåga:

Om det är något du kan lära ESL-studenter så är det att fokusera på deras kommunikationsförmåga. Detta innebär att hjälpa dem att förbättra sina dagliga konversationer med andra, förbättra sina telefonsätt och förbättra sin skrivstil. Med telefonsamtal kommer ESL-elever inte att ha visuella signaler, så det är viktigt att tala tydligt och långsamt. Vid tveksamhet bör de alltid ställa en fråga för att förtydliga och bekräfta vad de tänker säga. Med skriftlig kommunikation behöver ESL-studenter bara träna på att skriva något eller något varje dag, från en enkel anteckning, brev, inbjudan eller e-postmeddelande till en fullständig uppsats eller rapportuppgift. Lär dem rätt val av ord och fraser för att minimera förvirring för andra. Träna på att prata framför en spegel varje morgon och kväll.

5) Ordförrådsarbete:

Ofta är ESL-studenter oförmögna att kommunicera bra på grund av brist på korrekt ordförråd. Så utan de rätta orden möter de sociala och kulturella hinder för att kommunicera effektivt i olika situationer. Hjälp dina elever att bygga upp sitt ordförråd med hjälp av olika läromedel. Skapa flash-kort. Skapa digitala mappar. Använd några av de senaste spelen och apparna på mobila enheter. Fokusera på vilken typ av ordförråd som hjälper dem att kommunicera bra i skolan eller i affärer. I vissa fall har engelska ord olika betydelser för olika kulturer och situationer, och därför är det din uppgift som ESL-lärare att förtydliga och förklara hur man använder dessa ord i detalj.

6) Öva med rollspel:

Det bästa sättet att lära sig är genom verkliga situationer. I ditt klassrum kan du alltid använda rollspelsövningar för att skapa situationer som efterliknar hur ESL-elever kan prata och svara på andra. Du kan till exempel ha olika scenarier, från att beställa snabbmat och äta middag på en tjusig restaurang, till anställningsintervjuer och att prata med en kund. På detta sätt kommer dina ESL-elever att lära sig att observera, lyssna och svara i olika situationer.

7) Lär ut social och affärsetikett:

Att hjälpa dina ESL-studenter att vara effektiva kommunikatörer innebär också att lära dem sociala och affärsmässiga etiketter. Det innebär att lära dem seder, artighet, sociala normer, affärssed och kulturella ledtrådar. ESL-studenter kommer att behöva lära sig att kommunicera med lämpliga ord och sätt, från tillfälliga till formella miljöer. Ännu viktigare är att du kan lära ESL-studenter verbala och icke-verbala kommunikationstekniker och färdigheter. Till exempel hur man får bra ögonkontakt, skakar hand, hälsar på människor och uttrycker sig genom ansiktsuttryck och kroppsgester.

8) Ge konstruktiv feedback:

Vem som helst kan ge en åsikt eller feedback, men du som ESL-lärare kommer att behöva ge den mest positiva och konstruktiva feedbacken till dina ESL-elever. De behöver känna sig uppmuntrade och stöttade för att fortsätta lära sig och förbättra sin engelska. Att lära sig ett nytt språk som engelska är svårt för vissa eftersom deras eget modersmål kan ha en helt annan språklig struktur och språklig klang. Din positiva attityd kommer att översättas till ett positivt tänkesätt för att lära sig engelska. Ge specifika exempel och tips som hjälper dem att förstå vad som är rätt och fel att tala och skriva varje dag.

Med dessa åtta ESL-undervisningsstrategier och tekniker ovan kommer du att bli en mycket effektiv och effektiv ESL-lärare som kommer att uppskattas av alla dina ESL-elever. Även om det finns en frågesport, ett test eller en anteckning på papper, kommer dina ESL-elever bara ihåg vad de upplevde och hur de kände sig i varje ESL-klass. Du finns där för att ge en positiv, stödjande och konstruktiv lärmiljö utan att döma, utan bara möjligheter att lära och växa som individer. Var stolt över dig själv.

Leave a Comment