En strömlinjeformad affärsmodell för bemanning

På samma sätt som Amazon och eBay hjälpte många att starta, växa och driva ett e-handelsföretag, finns samma hjälp nu tillgänglig för att starta ett bemanningsföretag.

Det finns nu över två miljoner tredjepartssäljare på Amazon. Infrastrukturen som körs på Amazon och eBay är plug-and-play för alla som försöker ta sin del av dessa försäljningsplattformar.

Med detta i åtanke inkluderade den traditionella vägen för alla som letade efter en möjlighet att starta sin egen personalverksamhet behovet av ett stort kapitaltillskott, ett lönesystem, tillgång till högkostnadsförsäkringar för arbetare och många andra. oöverkomligt för de flesta. komma in i branschen.

För många som har resurserna att komma in i personalbranschen vänder de sig ofta till högkostnadsfranchiseföretag som åtnjuter en stor del av intäkterna under företagets livstid. Detta förhållande kan bli ansträngt med tiden, och någon gång kan operatören känna att den bidrar mer till franchisen än vad franchisen bidrar till operatören. När detta inträffar kan företagsseparationen bli rörig och kan till och med sluta i rättstvister.

Enkelheten hos Amazon och eBay och deras policyer är ett stort drag för många som vill sälja produkter online. Det finns inga långsiktiga avtal eller kostnader som lätt kan skada en ny verksamhet. Att vara flexibel i en ny satsning är alltid en stor tillgång och båda plattformarna tillåter det.

Denna plattform för flexibilitet är nu tillgänglig i bemanningsvärlden och har över 150 företag som använder denna unika affärsmodell för att växa företag av imponerande storlek, med många som når över en miljon i intäkter under sitt första år. Med mer än en halv miljard under förvaltning på mindre än 10 års verksamhet upplevs det som att det håller på att bli ett bra alternativ till att gå själv eller teckna ett långtidskontrakt med en franchise.

Vad du får på plattformen:

  • Arbetsolycksfallsförsäkring utan ansvar för operatören.

  • En obegränsad finansieringskälla för alla löne- och kundinsamlingar.

  • En komplett backoffice för alla lednings- och personalbehov.

  • Tillgång till proffs med mer än 40 års erfarenhet.

Med alla rutor förkryssade kan denna plattform sammanfattas som bemanningsbranschens Amazon eller eBay. Om riskreducering är högst upp på din lista för att starta ett blomstrande och hållbart företag, finns det få alternativ som kan matcha det som är tillgängligt just nu.

Leave a Comment