Demantra Integration Interface

Under implementeringen kan kunden kräva dataflöden från Oracle EBS till Demantra-arbetsbladet som inte fylls i genom standardarbetsflödet. För att möta detta specifika kundkrav har Demantra ett verktyg som heter Business Modeler där du kan skapa anpassade integrationsgränssnitt för att fylla i anpassad EBS-data och sedan skicka den till Demantra-tabellens försäljningsdata med hjälp av Demantras arbetsflöde.

Den här bloggen ger en inblick i denna funktionalitet som tillhandahålls av Demantra-Business Modeler för att importera anpassade data till Demantra Demand Management.

Designa Demantras integrationsgränssnitt:

Demantras integrationsgränssnitt används för att skapa gränssnittstabellerna där vi kan fylla i anpassade EBS-data. Följande grundläggande steg krävs för att definiera integrationsgränssnittet:

Skapa ett nytt importintegrationsgränssnitt med användardefinierat namn från Business Modeler: Navigation: Business Modeler > Verktyg > Integrationsgränssnitt.

Välj serie när du definierar detta integrationsgränssnitt. Det här är Demantra-serien där du vill fylla i dina anpassade uppgifter.

Definiera tidsskalan (veckovis, månadsvis, kvartalsvis eller årligen etc.) på vilken vi vill aggregera och ladda data och definiera även tidsintervallet för vilket du vill ladda denna data.

Det gör det också möjligt att välja efterfrågenivåer för att importera data, till exempel, om vi vill importera prisdata på artikel- och kundnivåerna kan vi välja artikel- och kundnivåer under definitionen.

Du kan också använda filter inom dessa utvalda nivåer, till exempel kan vi importera artikelpriser för utvalda kunder bara genom att använda lämpligt filter

Under skapandet av integrationsgränssnittet kan du välja att skapa arbetsflödet automatiskt eller manuellt.

Arbetsbladet kan skapas automatiskt eller manuellt när integrationsgränssnittet definieras.

Hur fungerar Demantras integrationsgränssnitt?

Demantras integrationsgränssnitt skapar visningstabeller för att lagra anpassade data.

Arbetsflödet kan skapas automatiskt när du definierar Demantras integrationsgränssnitt eller manuellt inifrån Demantra Workflow.

Demantras arbetsflöde startas för att skicka posterna från gränssnittstabellerna, analysera dem och fylla i alla giltiga kombinationer i Demantras bastabell, dvs försäljningsdata.

Poster som har fel under arbetsflödeskörningar fylls i i respektive feltabell.

Poster med fel korrigeras vid källan och fylls i igen i gränssnittstabellerna.

Slutligen körs Demantra-arbetsflödet igen för att skicka alla giltiga poster till försäljningsdatatabellen.

Förutsättningar:

Se till att alla serier vi planerar att ladda data till redan är definierade.

Se till att alla anpassade tidsnivåer som vi vill ladda data till skapas och importeras till Demantra.

Se till att alla nivåer där vi planerar att ta med data redan är definierade.

Slutsats

Demantra Demand Management är en kraftfull, flexibel och funktionsrik prognosapplikation och därför frestas kunder lätt att implementera alla klockor och visselpipor från början. Detta tillvägagångssätt kan dock leda till en brant inlärningskurva för företagsanvändare och kan allvarligt hindra antagandet av denna modul.

Vi varnar och uppmuntrar våra kunder att ta ett stegvis tillvägagångssätt för Demantra-implementeringar för att säkerställa framgång.

Leave a Comment