De 7 principerna för affärsintegritet

Om du har integritet spelar inget annat roll. Om du inte

har integritet, inget annat spelar roll. — Alan K. Simpson

Om jag frågade dig vilken egenskap som är mest inflytelserik

angående framgången för ett företag, skulle du veta

omedelbart vilket är det viktigaste? baserat på min

många år som affärsman och affärsman har jag

upptäckte att överst på listan är

särskiljande kvalitet på integritet. ingen integritet i

före ett företag är ett företag vanligtvis kortlivat. I

Faktum är att när affärsintegritet är närvarande i hela

djupare lager av ett företag och inte bara på dess yta,

blir hjärtat och själen i företagets kultur och kan

betyda skillnaden mellan ett framgångsrikt företag och ett

vacklande företag.

Internets omätliga inverkan på marknaden!

Vikten av integritet har alltid funnits bland

näringslivet, men på senare tid har det visat sig vara det

kommer till korta. Det är den omätliga inverkan av Internet på

den globala marknaden som nu ger uttryck för

integritet, pålitlighet och trovärdighet är oerhört viktigt.

Vidare innebär konsekvensen av global konkurrens

att kunder helt enkelt inte kommer att överväga ett företag som visar

mindre än den högsta nivån av integritet. eftersom det finns

en mängd lättillgängliga konkurrenskraftiga företag och

tillgänglig via Internet, det finns egentligen inget behov av det

acceptera inget mindre än det bästa.

Var börjar integriteten?

I ett försök att bygga på en grund av integritet,

första kravet skulle vara att etablera en utmärkt relation

med kunder. Baserat på många års studier, bäst och mest

Den mest praktiserade metoden för att uppnå rapport är genom

Marknadsföring av relation. Precis som det verkar, förhållande

Marknadsföring bygger på det enskilt mest kritiska

egenskap, känd som “integritet”. Dock nå

sann integritet med kunder lämnar ofta många

förvirrad affärsman, letar efter tekniker och

strategier som säkrar deras framtid. Men integritet är det

inte något som kan tas i beslag och sedan helt enkelt användas.

Integriteten i dess kärna måste vara så inarbetad i

en individs karaktär, deras företag och teammedlemmar,

som står fast oavsett vad. Otvivelaktigt,

andra känner och tycker att det är väldigt attraktivt.

Integritetens sanna natur!

Nu undrar du säkert vad som är verkligheten

integritetens natur? Faktum är att det finns några väldigt grundläggande.

principer kring verksamhetens kvaliteter

integritet. I dess kärna börjar integritet med ett företag

ledare som förstår kvaliteterna av integritet som då

filter över hela företaget på alla avdelningar

och varje medlems förhållningssätt och attityd.

I en färsk undersökning gjord av Business Institutet

Etik – en organisation som är bland världens ledande

i att främja de bästa etiska företagspraxis, upptäcktes det

att företag som presenterar ett “tydligt engagemang för etik

uppförande” överträffar nästan undantagslöst företag som inte gör det

visa etiskt uppförande. Direktören för Institutet för

Affärsetik, Philippa Foster Black, sa: “Det är inte bara

etiskt beteende i näringslivet lagen och

principiell sak att göra, men det har bevisats att etik

beteende lönar sig i ekonomisk avkastning.” Dessa resultat

förtjänar att betraktas som ett viktigt verktyg för företag

letar efter långsiktiga perspektiv och tillväxt.

Följande 7 affärsintegritetsprinciper är

integritet grunderna och en bra utgångspunkt för

överväga. Genom att integrera var och en av dessa principer inom en

företagsmiljö blir resultatet inget mindre än en

stor återupplivning av företaget.

Princip #1: Inse att kunder/klienter vill göra affärer

med ett företag de kan lita på; när förtroendet står i centrum

av ett företag är det lätt att känna igen. definierat förtroende är

motiverat förtroende för karaktären, förmågan, styrkan eller

sanningen om ett företag.

Princip #2: För ständig förbättring av ett företag, ledaren

en organisation måste vara villig att vara öppen för idéer

för förbättring. Be om synpunkter och feedback från

kunder och teammedlemmar och ditt företag

kommer att fortsätta växa.

Princip #3: Oavsett omständigheterna, gör allt som står i din makt

makt att vinna tidigare kunders och kunders förtroende,

speciellt om något gick fel. gör vad du

kan återställa alla förlorade affärer genom att hedra alla

åtaganden och skyldigheter.

Princip #4: Omvärdera allt tryckt material, inklusive reklam för småföretag, broschyrer och andra affärsdokument

se till att de är tydliga, korrekta och professionella;

viktigast av allt, se till att de inte ger en felaktig bild eller

misstolka.

Princip #5: Håll dig involverad i samhällsrelaterade frågor och

aktiviteter som visar att din verksamhet är en

ansvarig samhällsbidragsgivare. Stanna med andra ord

inblandade.

Princip #6: Ta ett praktiskt förhållningssätt till redovisning och

journalföring, inte bara som ett sätt att bli bättre

känna för ditt företags framsteg, men som en resurs

för alla “tvivelaktiga” aktiviteter; få kontroll över

bokföring och journalföring gör att du kan avsluta någon

tvivelaktiga aktiviteter omgående.

Princip #7: Behandla andra med största respekt. dock

skillnader, positioner, titlar, åldrar eller andra typer av

utmärkelser, alltid behandla andra professionellt

respekt och artighet.

Även om det verkligen är ett integrerat och positivt steg mot

ett litet företag att inse vikten av integritet

som ett verktyg för att uppnå önskat resultat, det är bara

början. Det som verkligen måste erkännas som sant

framgång är att medan vissa exakta universella principer

leda till integritet i verksamheten, är i det allmänna tänkesättet

företaget och den felfria implementeringen av dessa nyckel

element som ett företag verkligen är definierat. En liten

verksamhet som ingjuter ett djupt hållet tema om integritet

inom deras strategier och politik kommer inte bara att vara uppenbara

mellan kunder, medarbetare och partners, men dess

inflytande kan inte undgå att resultera i vinst,

framgångsrikt företag. Inse värdet av integritet,

och följa var och en av de 7 principerna som nämns ovan för att

uppnå integritet, din framgång kan inte vara långt borta.

Leave a Comment