Carl J. Kosnar blir konsult för IFA Social Sector Franchise Task Force

1 september 2018

pressmeddelande

Carl J. Kosnar blir konsult för IFA Social Sector Franchise Task Force

SAN DIEGO, CA–(1 september 2018) – International Franchising Association (IFA) Social Sector Franchising Task Force Group meddelade att Kosnar Group Managing Partner Carl J. Kosnar har valts ut som en av deras franchisementorer för att ge råd till företag som söker hjälp med att utveckla en social franchise.

“Ämnet sociala företagsenheter har fascinerat mig under de senaste åren. Vårt företag har varit involverat i att hjälpa företag att ge sina företag franchise och licensiera produkter och tjänster genom tekniköverföring i över 35 år”, säger Mr. Kosnar.

“Framgången för den amerikanska franchise-affärsmodellen är väl dokumenterad genom volymer av böcker och artiklar, inklusive de jag har skrivit, under de senaste trettiofem åren. Det är inte min avsikt att lägga till den produktiva mängd text som redan finns, utan snarare för att utforska de möjligheter vi ser i att försöka slå samman den amerikanska franchisemodellen med en social företagsfranchise”, tillade Kosnar.

Mycket har skrivits under de senaste åren som hyllar förtjänsterna med franchising som det finns i USA och på andra håll. Det har dock funnits en brist på information och analys av den ekonomiska och potentiella effekten av franchising, eller liknande system för ekonomisk expansion, på utvecklingen av sociala företagssatsningar.

En av pionjärerna i USA för att främja social franchising är IFA Social Sector Franchising Task Force. Task Force består av IFA-medlemmar, erfarna och innovativa franchiseproffs som har gått samman för att hjälpa franchisegivare inom den sociala sektorn och andra icke-statliga organisationer. Den sociala franchisemodellen skapar möjligheter för lokala entreprenörer att tillhandahålla produkter och tjänster i underbetjänade samhällen runt om i världen.

Kommersiell franchising och social franchising är variationer på samma grundläggande strategi för att växa ett företag. De skiljer sig bara på två sätt:

• Typen och syftet med de produkter och tjänster som erbjuds av franchiseföretaget

• Målkundens profil

Sociala franchiseföretag, som de som drivs av traditionella icke-statliga organisationer (icke-statliga organisationer), är i första hand utformade för att tillhandahålla produkter och tjänster som människor behöver – inte bara vill ha – som hälsa, rent vatten, sanitet, ren energi och utbildning. Dessa är sociala företag vars skapande syftar till att uppnå mål som de som fastställts i 2030-målen för hållbar utveckling som fastställts av FN.

Kontakta Carl Kosnar för mer information om franchising av socialt företag.

Kontakt:

CARL J. KOSNAR

FÖRVALTNINGSPARTNER

KOSNAR-GRUPPEN

2306 WALES DRIVE

CARDIFF BY THE SEA, CA 92007

TELEFON: (619) 994-2258

FAX: (760) 632-0772

carl@kosnar.com

http://www.kosnar.com

En pålitlig franchisekonsult med 35 års erfarenhet

Leave a Comment